รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)

Files

Citation

กรมศิลปากร, “รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/897.